Aanmelden

Om voortaan online lessen of cursussen te reserveren is een eenmalige aanmelding vereist. Vul onderstaand formulier volledig in. Direct na verzending ontvang je van ons een mailbevestiging van de aanmelding.Algemene voorwaarden Clubgolf Sparta

Clubgolf Sparta hanteert de volgende spelregels voor haar bezoekers:

  1. Voor de veiligheid neem je kennis van de huisregels van Clubgolf Sparta. Op de oefenfaciliteiten van de golfschool gelden veiligheidsaanwijzingen. Volg deze stipt op en voorkom schade en/of letsel aan eigendommen van derden en jezelf. Clubgolf Sparta aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade en/of letsel.
  2. Materialen, waaronder oefenballen, afslagmatten, tees etc zijn eigendom van Clubgolf Sparta. Gebruik ervan tijdens de lessen en oefensessies zijn vanzelfsprekend. Toe-eigening natuurlijk niet. Oefenballen mogen uitsluitend worden gebruikt op de driving range.
  3. Geboekte lessen/cursussen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les/cursus zonder kosten worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang van de les is het lesgeld verschuldigd.
  4. Lesgelden worden te allen tijden voorafgaand aan de lesactiviteit contant (cash/pin) met de professional afgerekend. Facturering is slechts mogelijk na voorafgaand overleg met de golfschool. Betalingstermijn is dan 14 dagen.
  5. Elektronische ballensleutels geven voordeel bij het gebruik van oefenballen op de driving range. De sleutels zijn verkrijgbaar via het clubhuis van Clubgolf Sparta. Bij aanschaf is een eenmalig borgbedrag van 10,- verschuldigd. Opwaardering van het saldo is mogelijk bij de balie van het clubhuis. Een saldo op de elektronische ballensleutel kan niet leiden tot contante uitbetaling daarvan. Clubgolf Sparta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de sleutel.
  6. Voor sommige lessen/cursussen zijn leskaarten nodig. Deze leskaarten zijn te koop bij de professionals. Clubgolf Sparta aanvaard geen aansprakelijkheid voor het verlies van de leskaarten. Geldigheid van de leskaart is maximaal 1 jaar na de eerste afgeboekte les. Eventueel niet genoten lessen kunnen niet leiden tot contante uitbetaling ervan.
  7. Bezoekers van Clubgolf Sparta nemen de in de golfsport gebruikelijke spel-en etiquetteregels in acht. Deze gelden zowel in de baan als op de oefenfaciliteiten.
  8. Clubgolf Sparta is een onderdeel van Stichting Clubgolf. De dienstverlening van Clubgolf Sparta is betrouwbaar en transparant. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving overeenkomstig de privacy statement van Stichting Clubgolf.

terug naar inloggen